XX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Miejsce: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Bobolanum
Pod hasłem „Chrześcijanie i Muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa” 26 stycznia będzie obchodzony XX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Główne obchody będą miały miejsce w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum w Warszawie

„Dzień Islamu w Kościele katolickim ma służyć temu, byśmy dążąc do prawdy, która jest w Bogu, mogli też dostrzegać te wartości , które niesie każda religia. Chcemy spotkać się w duchu wiary, jako wyznawcy różnych religii” ­­- zaznacza bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.

W programie głównych obchodów, które rozpoczną się 26 stycznia o godz. 14.00, w siedzibie PWTW Collegium Bobolanum w Warszawie, zaplanowano m.in. czytanie fragmentów Pisma Świętego oraz Koranu, a także modlitwy i znak pokoju. Hasło XX Dnia Islamu „Chrześcijanie i Muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa” nawiązuje do przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Dominującą tematyką obchodów będzie dialog między religiami i wzmacnianie braterskich relacji między katolikami i muzułmanami.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP.

 

Program spotkania

I. Wprowadzenie
1. Przywitanie uczestników i nawiązanie do tematu: “Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy”
2. Odczytanie przesłań

II. Dwugłos chrześcijańsko-muzulmański
1. Ze strony chrześcijańskiej ks. Tadeusz Czakański: w służbie powszechnego braterstwa — doświadczenie dialogu i współpracy w Katowicach
2. Ze strony muzułmańskiej Andrzej Saramowicz: W służbie powszechnego braterstwa — doświadczenie polskie

III. Historia 20-lecia organizacji Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce – ks. Zbigniew Kubacki SJ

IV. Czytanie Ksiąg Świętych
Czytanie fragmentów Pisma Świętego
Czytanie fragmentów Koranu

V. Modlitwy i znak pokoju
1. Du’a – muzułmańska modlitwa spontaniczna
2. Modlitwa wiernych zakończona modlitwą „Ojcze nasz”
3. Znak pokoju

VI. Poczęstunek

BP KEP