Udzielenie posługi lektoratu kandydatom do diakonatu stałego

Parafia: Warszawa. Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście