“Taternicy Kamfala”. Wyjazd w góry dla licealistów i studentów

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Wyjazd do Zakopanego w dniach 28 czerwca - 6 lipca organizuje ks. Kamil Falkowski.