Święcenia kapłańskie u jezuitów

Parafia: Warszawa. Św. Andrzeja Boboli
Bp Rafał Markowski udzieli święceń kapłańskich jezuickim diakonom w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie