Spotkanie opłatkowe w Sejmie

Miejsce: Sejm RP
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w spotkaniu opłatkowym w Sejmie RP