Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej

Miejsce: online
Obradom będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz