“Ocalić patriotyzm” – sesja z okazji 60-lecia “Więzi”

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
W programie m.in. dyskusja pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu tu i teraz”

Motto:
„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten «jagielloński» wymiar polskości, o którym wspomniałem, przestał być, niestety, w naszych czasach czymś oczywistym” (św. Jan Paweł II, “Pamięć i tożsamość”)

Powitanie
Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”

Słowo wstępne
Prymas Polski, abp Wojciech Polak:
„Chrześcijański kształt patriotyzmu tu i teraz”

Dyskusja panelowa
„Polski patriotyzm – liczba pojedyncza czy mnoga?”

O współczesnym kształcie polskiego patriotyzmu oraz sporach ideowych wokół rozumienia polskości dyskutują:
– Michał Bilewicz, Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego
– Aleksandra Hnatiuk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
– Pawel Rojek, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
– ks. Alfred M. Wierzbicki, Katedra Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
– Jan Żaryn, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, senator RP.

Prowadzenie: Sebastian Duda, „Więź”.

Osoby, które chcą wziąć udział w sesji dyskusyjnej, prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres: laboratorium@wiez.pl