60-lecie pierwszego nabożeństwa ekumenicznego w Warszawie

Miejsce: Kościół sióstr franciszkanek służebnic Krzyża pw. św. Marcina
Nabożeństwo odbędzie się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan