Msza św. z okazji 40-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej

Miejsce: Kraków, kościół św. Marka
Kard. Kazimierz Nycz odprawi koncelebrowaną Mszę świętą w kościele św. Marka w Krakowie

8 grudnia br. przypada 40-lecie erygowania Papieskiej Akademii Teologicznej przez papieża Jana Pawła II, a 11 stycznia 2022 roku – 625. rocznica erygowania Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej, z którego wywodzi się Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (wcześniejsza Papieska Akademia Teologiczna).

Powołana 8 grudnia 1981 r. uczelnia miała trzy wydziały:teologii, filozofii i historii Kościoła oraz 367 studentów i 46 pracowników.