Msza św. dla wspólnoty wietnamskiej

Parafia: Mroków. Św. Stanisława Kostki
W sobotę 23 listopada o godz. 16.00 kard. Kazimierz Nycz odprawi Mszę św. dla wspólnoty wietnamskiej w kościele w Mrokowie k. Wólki Kosowskiej. Poświęci kaplicę, w której odtąd gromadzić się będą Wietnamczycy na cotygodniowej liturgii oraz obraz św. Andrzeja Nguyen Kim Thinga - jednego ze 117 męczenników wietnamskich.

Grupa wietnamskich katolików, ok. 150- 200 osób, spotyka się co sobotę na Eucharystii. – W Mrokowie jest już regularne duszpasterstwo wietnamskiej wspólnoty. Sprawowane są sakramenty, są chrzty, śluby – mówi ks. Krzysztof Malejko SVD, duszpasterz Wietnamczyków na terenie archidiecezji warszawskiej.

Werbista kilka lat posługiwał na misjach w Wietnamie, stąd zna język i posługuje teraz wietnamskim katolikom, którzy emigrowali do Polski. Wielu z nich pracuje w pobliskim w Chińskim Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej, skupiającym hurtowników odzieży, sprzętu elektronicznego z państw dalekiej Azji, m.in. z Chin i Wietnamu. Przyjechali do Polski w poszukiwaniu lepszych warunków do życia dla siebie i swoich rodzin. Najwięcej z nich osiedliło się w Warszawie i okolicach.

– Dla katolików istotne jest, żeby mogli uczestniczyć w liturgii, wyspowiadać się w swoim języku. Msza po wietnamsku jest naprawdę bardzo ważna dla nich, stąd zrodziła się inicjatywa duszpasterstwa dla Wietnamczyków – opowiada ich duszpasterz.

W tym roku wietnamscy katolicy w związku z przypadającym 24 listopada wspomnieniem liturgicznym 117 wietnamskich męczenników poprosili metropolitę warszawskiego, żeby odprawił dla nich Mszę świętą. – Msza będzie uroczysta, bo to jedno z najważniejszych świąt wietnamskich katolików – zapowiada ks. Malejko SVD.  Spodziewa się, że tym razem do Mrokowa przyjedzie znacznie więcej osób, także druga wspólnota wietnamska, która modli się i spotyka w parafii św. Jadwigi na Żeraniu (w diecezji warszawsko-praskiej). Po Mszy będzie okazja do spotkań przy wietnamskim jedzeniu.

Do udziału w liturgii zaproszeni zostali również miejscowi parafianie. – Polecajmy Wietnamczyków w modlitwach! – zachęcał w minioną niedzielę proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Mrokowie. – Zapraszamy! Kto może, niech czuje się zaproszony! Drzwi są otwarte dla wszystkich – dodał duszpasterz Wietnamczyków.

Jak będzie wyglądała liturgia?

Kard. Nycz będzie przewodniczył Mszy św. dla Wietnamczyków w języku polskim, ale czytania i psalm będą po wietnamsku. Ewangelia zostanie odczytana zarówno w języku wietnamskim, jak i polskim. Homilię wygłosi metropolita warszawski i będzie ona tłumaczona z polskiego na wietnamski (w roli tłumacza – ks. Józef Them, werbista z Wietnamu obecnie mieszkający w Warszawie, duszpasterz obu wspólnot wietnamskich). Natomiast modlitwa wiernych i wszystkie pieśni podczas Mszy wykonywane będą w języku wietnamskim.