Kongregacja księży dziekanów i wicedziekanów, ojców duchownych i dekanalnych animatorów duszpasterstwa dzieci i młodzieży

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich