Konferencja prasowa przed XX Dniem Papieskim

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w konferencji prasowej poprzedzającej XX Dzień Papieski.

W tym roku Dzień Papieski będzie obchodzony w niedzielę 11 października pod hasłem “Totus Tuus”.  Będzie to także jubileusz dwudziestolecia działania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera zdolną i niezamożną młodzież z małych miejscowości.

W związku z tym wydarzeniem 30 września 2020 r. o godz. 11:00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się konferencja prasowa.

W spotkaniu udział wezmą:

  • kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski, przewodniczący Rady Fundacji,
  • ks. Dariusz Kowalczyk – przewodniczący zarządu Fundacji,
  • ks. Łukasz Nycz – wicedyrektor biura Fundacji ds. formacji stypendystów.

Chęć udziału w konferencji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza >>

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od dwudziestu lat pomaga zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Program stypendialny, do którego można dołączyć już w VII klasie szkoły podstawowej trwa aż do zakończenia studiów. Oprócz wsparcia finansowego Fundacja oferuje swoim podopiecznym formację w duchu nauczania św. Jana Pawła II, który jest jej patronem. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.