Katechezy dla dorosłych i młodzieży

Parafia: Warszawa. Św. Jana Pawła II
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Katechezy zwiastowania rozpoczną się 12 października i będą głoszone we wtorki i czwartki o godz. 19.15 w parafii św. Jana Pawła II na Bemowie - zapraszają katechiści wraz z proboszczem