Inauguracja Miejsca Pamięci Dzieci Syberii

Miejsce: Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi, ul. Bema 73/75
Mszy świętej, inaugurującej obchody powstania Miejsca Pamięci Dzieci Syberii, będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Eucharystia zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława Biskupa o godz. 9.00 

Owocem istniejących relacji między Katolickim Zespołem Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie a Polakami zesłanymi po 1939 r. do Związku Radzieckiego oraz ich potomkami – żyjącymi dziś na całym świecie, jest projekt dydaktyczno-wychowawczy polegający na utworzeniu w szkole Miejsca Pamięci Dzieci Syberii . Jego ideą jest zobrazowanie losów dzieci zesłańców, które z Armią Andersa w roku 1942 opuściły Syberię i znalazły miejsce do życia na różnych kontynentach i w różnych krajach.
W uroczystości wezmą udział osoby – dzieci Syberii z: Nowej Zelandii, Meksyku, Kanady, Stanów Zjednoczonych, RPA, Polski.