50-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętolipskiej

Miejsce: Święta Lipka
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w głównych uroczystościach z okazji 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętolipskiej w sanktuarium w Świętej Lipce.

Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce, określane w przeszłości mianem “Częstochowy Północy” jest uważane za jedno z najstarszych miejsc kultu maryjnego w archidiecezji warmińskiej. Czczony w tym sanktuarium obraz Matki Bożej wzorowany na ikonie Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Na zamówienie jezuitów wykonał go w 1640 r. Bartłomiej Pens, Belg mieszkający w Elblągu.

Obraz został przyozdobiony koronami papieskimi 11 sierpnia 1968 r. przez Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 24 lutego 1983 r. nadał kościołowi w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej.