XXII Dzień Papieski

W 2022 roku Dzień Papieski będzie obchodzony w niedzielę 16 października pod hasłem "Blask Prawdy - Veritatis Splendor"

Hasło XXII Dnia Papieskiego to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia.