Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

O Stowarzyszeniu
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski.
Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat.
Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego,zgodnie z pozdrowieniem: ,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie- Gotów!”
15 kwietnia 1995 roku w Watykanie papież Jan Paweł II podkreślił jak ważna jest rola KSM słowami:
Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM
Najwyższą władzą w diecezji jest Zjazd Diecezjalny złożony z Prezesów, Delegatów oraz Księży Asystentów z Oddziałów Parafialnych.
Zjazd Diecezjalny raz na 2 lata wybiera Zarząd Diecezjalny oraz Diecezjalną Komisję Rewizyjną, z zastrzeżeniem, iż Prezesa Diecezjalnego nominuje Biskup Ordynariusz spośród trzech kandydatów wskazanych przez Zjazd.

Wydarzenia