Pruszków. Św. Józefa Oblubieńca NMP na Osiedlu Staszica

O parafii

29 maja 1984 roku bp Jerzy Modzelewski poświęcił plac o powierzchni 7500 m² pod budowę kościoła i budynków towarzyszących Dom Katechetyczny i Plebania. W tym samym roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. 24 listopada 1986 r. J. Em. Ks. Kardynał Józef Glemp erygował quasi parafię pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP, zatwierdzając jej granice.

1 marca 1987 r. Ks. Kardynał Józef Glemp, dotychczasowy ośrodek duszpasterski erygował jako Parafię w takich granicach jakie miał ośrodek duszpasterski.

Pierwszą Mszę Św. odprawiono 25 grudnia 1986 roku w kaplicy znajdującej się na terenie Domu Katechetycznego o powierzchni 100 m². Pierwszą Mszę Św. w surowych murach budującego się dolnego kościoła na Boże Narodzenie 1990 roku, a pierwsza Msza Św. w kościele górnym to Pasterka 2005 roku.

Pierwszym Proboszczem i budowniczym kościoła był ks. Mirosław Piszczatowski – obecnie od  roku 2007 – emeryt i rezydent parafii.  Od czerwca 2007 roku proboszczem jest ks. Dariusz Boguszewski, a wikariuszami ks. Krystian Grzyb od 2010 roku, ks. Andrzej Gos – od 2011 roku, ks. Piotr Waleńdzik od 2005 roku. Od 1994 roku wszyscy księża mieszkają w wybudowanym budynku administracyjno – mieszkalnym (plebanii).

Liczbę Parafian szacuje się na ponad 15 tys. wiernych.

Z parafii obecnie pochodzi 4 kleryków: dwóch na szóstym roku – diakonów i jeden na pierwszym roku – w naszym Warszawskim Seminarium Duchownym, oraz jeden zakonnik u Ojców Cystersów  w Krakowie.

Na terenie Parafii istnieją następujące szkoły:

 • – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
 • – Gimnazjum Nr 1
 • – Szkoła Podstawowa Nr 2
 • – trzy Przedszkola.

W parafii istnieją następujące grypy:

 • – Ministranci i Lektorzy (70) – spotkania odbywają się raz w tygodniu. Ministranci i Lektorzy ubogacają swoją obecnością i posługą wszystkie uroczystości troszcząc się o piękno liturgii. Są obecni na Mszach Św. codziennych (w/g dyżurów). Wyjeżdżają na wakacje latem i zimą razem z ks. Opiekunem, oraz w ciągu roku na jedno lub dwu dniowe wspólne wyjazdy.
 • – Kościół Domowy (10) wspólnota rodzin wywodzących się z Oazy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domach uczestników. W ramach spotkań mieści się modlitwa, czytanie słowa Bożego, dzielenie się nim.
 • – Rodziny Nazaretańskie (8) – spotkania odbywają się raz w tygodniu. Wzorem dla członków Ruchu jest życie Świętej Rodziny w Nazarecie. Uczy ono, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem.
 • – Żywy Różaniec (40) – wspólnota spotyka się raz w miesiącu (pierwsza niedziela miesiąca) na wspólnej modlitwie i rozważaniu tajemnic Różańcowych, zgłębiając treści modlitwy do Matki Bożej.
 • – Odnowa w Duchu Świętym (30) – wspólnota modlitewna która powstała w parafii po rekolekcjach prowadzonych przez zespół Mocni w Duchu i O. Remigiusza Recława z Łodzi w marcu 2008 roku. Drugie rekolekcje Mocnych w Duchu – rekolekcje ewangelizacyjne dla parafii odbyły się w maju 2010.  W ramach działań wspólnoty posługuje w naszej parafii zespół muzyczny.
 • – Otwarta Dłoń (12) – bardzo często włączają się do działania w tej grupie członkowie innych wspólnot parafialnych, jak chociażby pomoc w zorganizowanych już dwóch festynach charytatywnych. Wspólnota powstała  i rozpoczęła działalność w styczniu 2008 r.  Organizuje różną pomoc wszystkim potrzebującym. Niesie pomoc materialną, organizuje porady prawników, psychologów. Pomaga dzieciom przez możliwość bezpłatnych korepetycji. Przez ostatnie półtora roku dzięki trosce i zaangażowaniu wspólnoty sprowadzono i rozdano ponad 20 ton żywności z rezerw Unii Europejskiej.
 • – Chór Parafialny (20) – spotyka się w miarę możliwości raz w tygodniu. Opiekunem jest ks. Piotr Waleńdzik. Śpiewa na różnych uroczystościach świątecznych i parafialnych.
 • – Schola dziecięca „Józefowe Wiórki” (60) – Schola dziecięca działa w parafii od roku 2003.  Schola zajmuje się głównie oprawą muzyczną Mszy świętej niedzielnej o godz. 11.30 oraz innych uroczystości takich jak Pierwsza Komunia, rocznice I Komunii, Pasterka, do których przygotowuje się w czasie cotygodniowych prób.
 • – Zespół muzyczny „De Glor” (12) – w skład wchodzą nie tylko osoby z naszej parafii. Zespół organizuje raz lub dwa razy w roku koncerty które gromadzą wiele osób. Ostatni koncert –  Koncert Uwielbienia – odbył się na rozpoczęcie Adwentu w 2010 r. Coraz częściej zespół śpiewa również na Mszach Św. zapewniając oprawę muzyczną.
 • – Gimnazjalny zespól muzyczny (10) – śpiewa co dwa tygodnie w niedzielę na Mszy Św.
 • – Duszpasterska Rada Parafialna (23) –  powstała przed wakacjami 2010 roku. Składa się z 23 osób. W jej skład wchodzą kapłani, przedstawiciele parafii, katecheci, przedstawiciele wspólnot parafialnych. Odbyły się dwa spotkania na których omawiane były sprawy parafialne (duszpasterskie) oraz sprawy gospodarcze i materialne dotyczące inwestycji w parafii.

Od roku 1991 do końca roku 2005 funkcję świątyni pełnił dolny kościół o powierzchni 600 m² który obecnie po przeprowadzonym remoncie w roku 2008 używany jest w dni powszednie.

Podczas remontu dolnego kościoła wykonano: otynkowano sufit (poprzednio były odklejające się płyty styropianu), wymieniono grzejniki, odrestaurowano żyrandole, kinkiety i tabernakulum, założono nowe kolumny głośnikowe oraz nowe puszki w ścianach, zmieniono oświetlenie nad ołtarzem i zawieszono obrazy Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w specjalnie przygotowanych i oświetlonych  miejscach. Pomalowano całość na biało, odnowiono ławki i konfesjonały. Pomalowana została także dolna zakrystia z wykonaniem posadzki z terrakoty w pomieszczeniu dla ministrantów.

W roku 2003 zainstalowano na plebanii ogrzewanie gazowe z własną kotłownią. Wokół plebanii usytuowane są bloki mieszkalne.

Najwcześniejszym budynkiem oddanym do użytku jest Dom Katechetyczny z dwupoziomową kaplicą. W Domu Katechetycznym znajduje się 9 sal lekcyjnych po 50 m²  każda, kaplica o powierzchni 100 m²  na dole i identyczna na górze, która łącznikiem połączona jest z głównym kościołem.  Jest  także 1 pomieszczenie  mieszkalne z łazienką i kuchnią.

W chwili obecnej w Domu Katechetycznym znajduje się publiczne Gimna­zjum Nr 1.

Parafia korzysta przede wszystkim z cmentarza parafialnego Św. Kazimierza, ale również z innych cmentarzy. Od roku 2003 kiedy to Urząd Miasta Pruszkowa przeznaczył działkę o pow. 12 hektarów na cmentarz grzebalny dla parafii pruszkowskich, coraz częściej zdarzają się pogrzeby na tym nowym komunalnym cmentarzu w Gąsinie (dzielnica Pruszkowa), który na długie lata rozwiązał problem grzebania zmarłych w Pruszkowie. Na częściowy koszt Parafii został ogrodzony jeden hektar terenu na którym postawiono krzyż, wybudowano studnię głębinową i zainstalowano bramę.

Od 4 lat funkcjonuje internetowa strona Parafii www.sw-jozef.pl, która choć skromna, spełnia rolę dobrego informatora o wielu ważnych wydarzeniach i życiu Parafii. Od trzech lat wydawana jest także parafialna gazetka parafialna „Winnica Pańska”.

W roku 2011 na czas Wielkiego Postu przygotowywany był spektakl – Misterium Męki Pańskiej. Misterium przygotowuje nasza młodzież wraz z ks. Piotrem Waleńdzikiem. Natomaiast w 2013 roku sztuka pt: „Po prostu dziecko”.

W roku 2014 położona została granitowa podadzka i wstawione dębowe ławki. Na chórze położono terrakotę.

Kancelaria parafialna

ul. Helenowska 3
05-804 Pruszków

tel. +48 22 728 19 92
e-mail: proboszcz@sw-jozef.pl

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku – godz. 9:00-10:00 oraz 16:00-18:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci), 13:00, 18:00, 19:30
Dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00, 19:00

Księża w parafii

Wikariusz

Ksiądz Łukasz Bogusław Szlak (2018, 2018)

Wikariusz

Ksiądz Paweł Daszczyński (2011, 2019)

Wikariusz

Ksiądz Marcin Szatanek (2012, 2019)

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Poradnia rodzinna

Czynna: po uzgodnieniu telefonicznym

Kontakt: 697 218 088, poradnia.swjozef@wp.pl