Łomianki. Bł. Marceliny Darowskiej

O parafii

Historia Burakowskiej parafii rozpoczyna się około 1940 roku. Józef Przyłuski, bogaty przemysłowiec, sprowadził do Burakowa siostry niepokalanki i podarował im grunt wraz z willą „Jutrzenka”. Siostry prowadziły tu kursy kroju i szycia, założyły też przedszkole i kaplicę, która została poświęcona w 1941 roku. Służyła ona nie tylko siostrom, ale i okolicznym mieszkańcom, którzy przychodzili szukać tu pocieszenia w czas wojennej zawieruchy. Gdy, już po wojnie, kaplica zrobiła się za ciasna, zburzono ją i w tym samym miejscu wzniesiono duży budynek klasztorny z przedszkolem i nową kaplicą. Ośrodek duszpasterski przy kaplicy sióstr niepokalanek p.w. Matki Bożej Jazłowieckiej rozrastał się coraz bardziej, przybywało wiernych do tego stopnia, że w maju 1994 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp erygował w Burakowie parafię pw. św. Mateusza Apostoła.

W kaplicy nie mogły odbywać się śluby i chrzty, gdyż uroczystości te zakłócały pracę formacji duchowej nowicjuszek zgromadzenia. Parafii nie udało się natomiast znaleźć odpowiedniej parceli pod budowę kościoła.

4 stycznia 1977 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp przychylił się do prośby sióstr oraz wiernych o zmianę wezwania parafii i odtąd nosi ona tytuł Bł. Marceliny Darowskiej. 26 sierpnia 1988 parafia otrzymała zgodę na rozbudowę i adaptację kaplicy na kościół parafialny. Rok później kard. Józef Glemp uczestniczył w ceremonii poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, a 11 września 2004 roku konsekrował świątynię. Rozbudową świątyni zajmowali się ks. Zbigniew Sajnóg i ks. Kazimierz Gers.

W 1988 roku wybudowano dla sióstr nową kaplicę, którą obdarowano tytułem Matki Bożej Jazłowieckiej. W ołtarzu głównym znajduje się marmurowa rzeźba Pani Jazłowieckiej, jedna z pięciu figur wyrzeźbiona przez artystę Oskara Sosnowskiego. Cennym zabytkiem Burakowskiego kościoła jest drewniana figura św. Jana Nepomucena, którą w 1844 roku odnaleziono na brzegu Wisły. Okna świątyni zdobią witraże. W lewej ścianie przy witrażach mieści się kamień węgielny.

Kancelaria parafialna

Łomianki-Buraków, ul. Sobieskiego 2a
05-092 Łomianki

tel. +48 22 751 84 08
e-mail: kancelaria@parafiawburakowie.pl

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, sobota – godz. 16:00-17:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 10:00, 12:00, 18:00
Dni powszednie:
6:45, 18:00 (poniedziałek, środa, piątek, sobota)

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Jerzy Wikieł (1985, 2013)

Ojciec duchowny dekanatu kampinoskiego