XXX Niedziela Zwykła – ks. Piotr Markisz

Ks. Piotr Markisz w komentarzu do liturgii słowa XXX Niedzieli Zwykłej – rok A