Wernisaż wystawy “Zanurzony w Pięknie”

Wystawę zorganizowaną w 50 rocznicę śmierci o. Efrema Klawittera z Kcyni otworzył 24 czerwca bp Michał Janocha - przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego wraz z o. Łukaszem Woźniakiem, prowincjałem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów