Nieszpory z obrzędem kandydatury do święceń

Zanim alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymają święcenia diakonatu, a potem prezbiteratu, zostali w uroczystym obrzędzie przedstawieni Kościołowi jako kandydaci do tych święceń

Ten tzw. obrzęd kandydatury miał miejsce podczas nieszporów pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza 17 lutego w kościele seminaryjnym w Warszawie.