Jutro Niedziela – XXIX Niedziela zwykła

Oddać Bogu co boskie, a resztę bez żalu zostawić