Jutro Niedziela – Druga Niedziela Adwentu

Bóg daje nam jeszcze jedną szansę. Posyła człowieka, który wzywa do nawrócenia, abyśmy byli gotowi, gdy przyjdzie