Komunikaty, oświadczenia

Msza święta po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP

Po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP, w czwartek 6 sierpnia o godz. 12:00 w Archikatedrze Warszawskiej zostanie odprawiona Msza św. z udziałem Pary Prezydenckiej. Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Komunikat

W niedzielę Miłosierdzia Kard. Nycz odprawi Mszę św. w intencji zamordowanych na Sri Lance

Briefing kard. Kazimierza Nycza

W związku ze śmiercią bp. Tadeusza Pieronka - w piątek, 28 grudnia o godz. 9.30 w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się briefing metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza.

Komunikat dotyczący Mszy świętych w dniu Narodowego Święta Niepodległości

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Mszy św. w dniu 11 listopada przy Pomniku Katyńskim oraz z faktem, że zaproszenie na tę Mszę św. wciąż znajduje się na stronie internetowej Marszu Niepodległości (www.marszniepodleglosci.pl) informujemy, że Kuria Metropolitalna Warszawska nie wyraziła zgody na dodatkowe Msze św. w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Wszystkich wiernych gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji Ojczyzny poprzez udział we Mszach Świętych odprawianych bardzo licznie we wszystkich kościołach według porządku niedzielnego. Na wspólną Mszę św. Jubileuszową za Ojczyznę, celebrowaną z udziałem władz kościelnych i państwowych, zapraszamy na godzinę 9.00 do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Informujemy ponadto, że zgodnie z decyzją kard. Kazimierza Nycza, podczas Narodowego Święta Niepodległości proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z formularza "Modlitwa za Ojczyznę lub Miasto".

ks. Przemysław Śliwiński rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej

Kard. Nycz i wojewoda rozmawiali o pomocy uchodźcom

Pomoc uchodźcom i udział w niej Archidiecezji Warszawskiej były tematem poniedziałkowego spotkania Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

Od czwartku drugi sezon Katechez Warszawskich. Temat: rodzina

Kardynał Gianfranco Ravasi zainauguruje wiosenny cykl Katechez Warszawskich. 16 kwietnia o 19:30 wygłosi pierwszą z sześciu katechez poświęconych rodzinie, zatytułowaną: "Rodzina i małżeństwo w Biblii i kulturze". Zmienia się miejsce spotkań formacyjnych. Będzie nim Kościół Najświętszego Zbawiciela przy placu Zbawiciela. Temat, który został wybrany na wiosenne katechezy, to - zgodnie z przewidywaniami - rodzina. W kontekście zbliżającego się synodu ta sprawa wywołuje najwięcej dyskusji. „Chcielibyśmy, aby wiosenne Katechezy Warszawskie były próbą ukazania tego, czego Kościół naucza na temat rodziny. Akcentujemy wymiar pozytywny, czyli przede wszystkim to, co Kościół proponuje i daje społeczeństwu poprzez teologię małżeństwa” - mówi ks. Przemysław Ćwiek, który zajmuje się organizacją spotkań. Rodzinę w kontekście w kultury europejskiej ukaże pierwszy z prelegentów, kard. Gianfranco Ravasi. Przybędzie do Polski w związku z Dziedzińcem Dialogu oraz otwarciem Targów Wydawców Katolickich. W kościele Najświętszego Zbawiciela pojawi się w najbliższy czwartek, 16 kwietnia i o godz. 19:30 wygłosi pierwszą z sześciu katechez. W ramach Katechezy Plus zasiądzie z nim do rozmowy publicysta Grzegorz Górny. Kolejne katechezy wygłoszą: ks. Robert Skrzypczak, ks. Piotr Mazurkiewicz, dominikanin o. Mirosław Pilśniak, ks. Krzysztof Pawlina, a zakończy rektor warszawskiego seminarium, ks. Wojciech Bartkowicz. Zmienia się miejsce spotkań formacyjnych. Od wiosny będzie to Kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Koordynatorem wiosennego sezonu katechez będzie ks. Piotr Mazurkiewicz, który zastąpi w tej funkcji abp. Józefa Górzyńskiego, który do tej pory koordynował Katechezy. Katechezy rozpoczynają się o godz. 19.30. Najpierw odbędzie się konferencja a po niej "Katecheza Plus", czyli pogłębienie tematu w ramach rozmowy kilku zaproszonych osób. Będzie również możliwość zadawania pytań. Każde spotkanie będzie retransmitowane na falach Radia Plus Warszawa. Przypomnijmy, że Katechezy zainaugurowano jesienią ubiegłego roku. Skierowane są przede wszystkim do dorosłych: - Dzieci i młodzież mają dostęp do katechezy, studenci uczestniczą w duszpasterstwach akademickich. W praktyce zatem katechezy pozbawieni są ci, którzy bardzo jej potrzebują - to znaczy dorośli. Codzienne życie dostarcza im wielu pytań, wątpliwości i pragnienia pogłębienia własnej wiedzy religijnej i wiary" - mówił arcybiskup warszawski. Katechezy mają układ sezonowy: jesienno-wiosenny. Jesienią tematem było sumienie.   Program wiosennych Katechez Warszawskich w kościele Najświętszego Zbawiciela: 16.04 KATECHEZA 1, kard. Gianfranco Ravasi, Małżeństwo i rodzina w Biblii i kulturze 23.04 KATECHEZA 2, ks. Robert Skrzypczak, Rodzina i sakrament 07.05 KATECHEZA 3, ks. Piotr Mazurkiewicz, Chrześcijaństwo i rodzina 14.05 KATECHEZA 4, o. Mirosław Pilśniak OP, Dojrzałość w rodzinie 21.05 KATECHEZA 5, ks. Krzysztof Pawlina, Dzieci w rodzinie 28.05 KATECHEZA 6, ks. Wojciech Bartkowicz, Rodzina i wiara

KOMUNIKAT PRASOWY: Warszawskie seminarium organizuje konsultacje na temat budowy biblioteki na skarpie

Kard. Kazimierz Nycz: "Kościół jest odpowiedzialnym gospodarzem, otwartym na dialog". Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne wystąpiło z wnioskiem o zawieszenie postępowania o wydanie warunków zabudowy dla nowej biblioteki na skarpie oraz organizuje w tej sprawie szerokie, eksperckie konsultacje Decyzja ta wynika z odpowiedzialności Kościoła jako mecenasa zabytków i kultury, który chce zadbać zarówno o najstarszy warszawski księgozbiór, jak i w sposób odpowiedzialny chce pokierować wspomnianą inwestycją służącą jego ochronie bez jakichkolwiek uszczerbku dla wartości historycznych i urbanistycznych naszego miasta. Oficjalne pismo do Prezydent M. St.Warszawy z wnioskiem o zawieszenie postępowania "o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie gmachu biblioteki" warszawskie seminarium złożyło 4 lutego 2015 roku. Jednocześnie, pismo do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy skierował kard. Kazimierz Nycz. Można w nim przeczytać, iż plany rozbudowania bazy lokalowej seminarium w celu zabezpieczenia rozwijanego od ponad trzystu lat księgozbioru "wywołały poważną dyskusję w środowiskach varsavianistów, miłośników zabytków i organizacji społecznych. Kościół jest odpowiedzialnym gospodarzem, otwartym na społeczny dialog, dlatego też podjęliśmy decyzję o zawieszeniu postępowania o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu" - pisze Arcybiskup Warszawski. W odpowiedzi na wniosek warszawskiego seminarium, 16 lutego prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydała decyzję o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Dalsze kroki, które podejmiemy, to konsultacje społeczne i eksperckie dotyczące kształtu inwestycji. Kard. Nycz w piśmie do Hanny Gronkiewicz-Waltz wyjaśnia: "Chcemy, aby kierunek, w którym będzie zmierzała rozbudowa seminarium, wyniknął z szerokiego konsensusu, opartego o specjalistyczną ekspertyzę. Obecnie przygotowywane jest studium konserwatorsko-architektoniczno-urbanistyczne, które ma stanowić podstawę do dalszej dyskusji.Ostateczny kształt planowanego przedsięwzięcia mają wyłonić warsztaty, do których organizacji będziemy chcieli zaprosić Panią Prezydent wraz ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz organizacje społeczne" Mamy nadzieję, że inicjatywa ta wniesie pozytywny wkład w dyskusję na temat skarpy, w duchu spokoju, zaangażowania i profesjonalizmu, ale bez zbędnych emocji. ks. Przemyslaw Śliwiński rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej    

Wielkopostne kościoły stacyjne

Archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska od tego roku w Wielkim Poście zapraszają wiernych do udziału w liturgii kościołów stacyjnych

Biskup Józef Górzyński nowym arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej

Ojciec Święty Franciszek mianował arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej biskupa Józefa Górzyńskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Lentini. Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa, czyli sukcesji, oraz ma specjalne kompetencje. Obejmie diecezję z chwilą sede vacante. Abp Józef Górzyński skończy niebawem 56 lat. Urodził się 5 marca 1959 roku w Żelechowie. W roku 1979 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Grójcu. W 1987 roku wyjechał do Rzymu, gdzie studiował liturgikę w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. Po powrocie ze studiów został prefektem, czyli wychowawcą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Zaczął też wykładać liturgikę na Papieskim Wydziale Teologicznym. W roku 2003 został wyniesiony do godności opata Kapituły Kolegiackiej Kampinosko – Bielańskiej, a rok później mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. W 2012 roku kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Józefa Górzyńskiego moderatorem wydziałów duszpasterskich oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Rok później papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej. Święcenia biskupie przyjął 7 grudnia 2013 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, razem z biskupem Rafałem Markowskim. Głównym konsekratorem był kard. Kazimierz Nycz, współkonsekratorami – nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz bp Kazimierz Romaniuk, Biskup Senior Diecezji Warszawsko – Praskiej.
Podczas czternastu miesięcy sprawowania posługi biskupa pomocniczego, bp Józef Górzyński między innymi nadzorował przygotowanie dnia formacyjnego księży proboszczów i rektorów, kongregacji dziekanów i wicedziekanów, a także Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej w Archidiecezji Warszawskiej, których jest członkiem z urzędu. Był odpowiedzialny za prowadzenie tych spotkań. Przewodniczył celebracjom związanym z nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej w parafiach. Przewodniczył także zespołowi przygotowującemu Katechezy Warszawskie w kościele św. Anny. Koordynował przygotowania wielkopostnych Kościołów Stacyjnych w Warszawie. W jego kompetencjach znalazło się nadzorowanie spraw prowadzonych przez wydziały: Duszpasterstwa Ogólnego, Duszpasterstwa Rodzin oraz Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Ponadto zostały mu przydzielone sprawy personalne księży o stażu kapłańskim do 15 lat.
Jako przewodniczący diecezjalnej Komisji Liturgicznej nadzorował przygotowanie i przebieg Święta Dziękczynienia, projekty związane z architekturą ołtarzy na centralną procesję Bożego Ciała. Nadzorował prace związane z renowacją archikatedry warszawskiej oraz prace związane z budową Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Przewodniczył pracom Komisji ds. księży studentów i kandydatów na studia specjalistyczne oraz pracom Diecezjalnego Komitetu Światowych Dni Młodzieży 2016. W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Jana Chrzciciela w Warszawie wykładał liturgikę.
W lutym 2014 uczestniczył w wizycie Ad limina polskich biskupów w Stolicy Apostolskiej.
fot. Wojciech Łączyński
ZAŁĄCZNIKI

Ruszaj, wiaro. Nowa strona internetowa Archidiecezji Warszawskiej

Pragniemy zainteresować Państwa nową stroną internetową Archidiecezji Warszawskiej   LOGO Wraz z budową nowego serwisu przygotowaliśmy logo Archidiecezji Warszawskiej. Będzie ono sygnowało wszelkie materiały i działania podejmowane przez Archidiecezjalne Centrum Informacji, zarówno w wymiarze komunikacji instytucjonalnej (konferencje prasowe, briefingi, materiały prasowe), w filmach, spotach, materiałach video powstających na potrzeby serwisu internetowego.   NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA
  •  Ewangelizacyjny charakter. Nowa strona ma w swoim założeniu przede wszystkim służyć ewangelizacji. Nie chodzi jednak o jej zastąpienie. Przeciwnie, chodzi o zaproszenie wiernych do kościołów, które są miejscem ewangelizacji. Z tego powodu wyselekcjonowano grupy odbiorców oraz stworzono system służący do agregacji wydarzeń:
  • wierni, księża, dziennikarze. Dzięku rozdzieleniu serwisu na trzy grupy odbiorców, każda z nich otrzyma precyzyjną, przeznaczoną dla niej informację. Ponadto zyskamy uporządkowany i przejrzysty serwis. Księża z naszej diecezji otrzymają wiadomości skierowane właśnie do nich. Podobnie, dziennikarze. Fundamentem strony będzie jednak sekcja "wierni", przez co cała strona zyska bardziej przyjazny czytelnikowi charakter, a przez to mniej instytucjonalny. Każdy użytkownik będzie mógł przeglądać wszystkie trzy serwisy.
  • Informacja o wydarzeniach. Trwa budowa struktury pozwalającej na pokazywanie wielości i różnorodności wydarzeń odbywających się w różnych punktach naszej archidiecezji – zarówno w parafiach, jak i na uczelniach, we wspólnotach itp. Strona internetowa ma więc być serwisem informacji o życiu diecezji, życiu poszczególnych kościołów i parafii. Chcemy pokazywać mnogość wydarzeń, różnorodność oferty duszpasterskiej i zapraszać wiernych do kościołów.
  • Motto. "Ruszaj, wiaro" to motto nowego serwisu. Podkreśla ono dynamiczny charakter strony, jest też mocno, warszawskie, nawiązując - nie wprost - do znanej, warszawskiej pieśni patriotycznej.
  PODSTRONA PARAFII Każda parafia ma w nowym serwisie swoją podstronę internetową. Nie ma ona jednak zastąpić istniejącej ewentualnie strony internetowej parafii, a jedynie doprowadzić do niej. Na tej podstronie znajdą się standardowe informacje dotyczące parafii, mapa dojazdu, historia parafii, galerie zdjęć oraz aktualne wydarzenia dotyczące parafii.
  • Redagowaniem treści może zajmować się proboszcz bądź wyznaczona przez niego osoba (np administrator strony internetowej). Można to robić na dwa sposoby:
  • Każdy z księży proboszczów otrzyma klucze  z możliwością redagowania tych informacji. Może je przekazać administratorowi strony internetowej.
  •  może też zlecić wprowadzenie zmian redakcji strony internetowej.
Dzięki temu, każda parafia może informować o aktualnych wydarzeniach bądź zapowiadać planowane konferencje, wykłady, spotkania, uroczystości. Informacja taka trafi nie tylko na podstronę parafii, ale również pojawi się automatycznie w serwisie całej diecezji.

ADVENTure. Rekolekcje w Wielkim Mieście

“ADVENTure. Rekolekcje w Wielkim Mieście” to wspólne wydarzenie Archidiecezji Warszawskiej i portalu Stacja7.pl   Cel. Celem rekolekcji jest - zgodnie z apelem papieża Franciszka - wyjście z Ewangelią poza mury kościołów do szerokiego grona odbiorców, korzystając z nowoczesnych środków komunikacji, po to, aby przyprowadzić ludzi do Kościoła, gdzie ma miejsce osobiste spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Chcemy także ukazać piękno i znaczenie Adwentu, bez którego nie ma prawdziwego Bożego Narodzenia.   EKIPA. Adwent - czas przygotowania na przyjście Pana - będzie ukazany przez pryzmat kilku biblijnych, związanych z Adwentem, postaci. Są nimi: św. Jan Chrzciciel, Maryja, św. Józef, Elżbieta i Zachariasz oraz Mędrcy ze Wschodu. Każdą z tych osób przedstawi znana z mediów osoba: dziennikarz TVP i Radia Plus Marek Zając (św. Józef), biblistka, s. Judyta Pudełko (Maryja), dziennikarz Faktów TVN Marek Nowicki wraz z małżonką Małgorzatą (Elżbieta i Zachariasz), muzyk Darek Malejonek (Jan Chrzciciel), dziennikarz naukowy Gościa Niedzielnego Tomasz Rożek (Mędrcy ze Wschodu) oraz kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Istotne są miejsca nagrywania spotów. Dariusz Malejonek opowiada o Janie Chrzcicielu tuż przy brzegu Wisły. Marek Zając i s. Pudełko - na warszawskiej “patelni”, przy wejściu do Metra Centrum. Państwo Nowiccy w zaciszu swojego domu, a Tomasz Rożek - opowiadający o Mędrcach podążających za gwiazdą - w planetarium i obserwatorium astronomicznym.   REKOLEKCJE W KOŚCIELE I W SIECI. Rekolekcje głoszone będą dwutorowo:
  • Od 5 grudnia aż do Bożego Narodznia każdego dnia na portalu Stacja7.pl będą pojawiały się krótkie, 3-4 minutowe filmiki. Będą one dotyczyły jednego z pięciu wątków rekolekcji. Ostatni odcinek rekolekcji, wieńczący adwent i zapraszający do Bożego Narodzenia, poprowadzi Metropolita Warszawski, kard. Kazimierz Nycz.
  • Oprócz tego, rekolekcje będą wygłoszone w “tradycyjnym” miejscu głoszenia Ewangelii, czyli w kościele. Będzie to centralnie usytuowana świątynia warszawska, akademicki kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu. Rekolekcje będą głoszone w dniach 15-21 grudnia. Od poniedziałku do piątku, codziennie o 18.30, oraz w niedzielę 21, podczas mszy o 15.00, 19.00 oraz 21.00. Każdy dzień rekolekcji będzie poświęcony innemu bohaterowi adwentu. Spotkania rekolekcyjne z zaproszonymi gośćmi poprowadzą warszawscy księża: ks. Przemysław Ćwiek oraz ks. Przemysław Śliwiński. Ostatni dzień rekolekcji to niedziela, 21 grudnia. Tego dnia homilie rekolekcyjne wygłosi kard. Kazimierz Nycz
  REKOLEKCJE W METRZE. Poetyka metra i wielkiego miasta będzie widoczna w rekolekcjach. Stacja to ten moment, kiedy się zatrzymujemy. Ale i ze stacji można wyruszyć, w lepszym kierunku. Jan Chrzciciel, adwentowy prorok, wyprowadził mieszkańców Wielkiego Miasta, Jerozolimy, nad Jordan, i tam głosił: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. W naszych rekolekcjach każdy odcinek nosi nazwę “stacji”. Zaplanowaliśmy 21 stacji, usytuowanych w ramach pięciu linii metra - to pięć wątków rekolekcji. Te linie metra zbiegają się na hipotetycznej stacji Centrum, która jest celem Adwentu, jakim jest Boże Narodzenie. Znaczenie “Stacji Centrum” wyjaśni w ostatnim odcinku kard. Nycz. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że głosu w filmikach użyczył lektor Maciej Gudowski, którego głos zapowiada kolejne stacje nowej, II linii Metra Warszawskiego.   NOWE MEDIA. Rekolekcje w postaci krótkich filmików, każdego dnia publikowane na stacja7.pl, będą udostępnione poprzez wszystkie popularne media społecznościowe, tzn. kanał youtube, twitter, instragram, google plus. Będzie także możliwość wzięcia udziału w specjalnym wydarzeniu na facebooku, co pozwoli na bieżąco śledzić kolejne odcinki a także dodatkowe informacje dotyczące rekolekcji. Użytkownicy Internetu będą mieli też możliwość zarejestrowania się na stronie www.adventure.stacja7.pl, aby otrzymywać specjalne powiadomienia o kolejnych odcinkach rekolekcji. Każda organizacja i osoba będzie mogła udostępniać na swoich stronach i profilach filmy rekolekcyjne poprzez otwarty kanał youtube. Chcemy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia komunikacyjne aby trafić ze słowem Bożym do każdego. By uświadomić ludziom, że każdy może odnaleźć swoją drogę prowadzącą na spotkanie z Jezusem. Tak jak bohaterowie naszych rekolekcji.   REKOLEKCJE NIE TYLKO W WIELKIM MIEŚCIE. Rekolekcje skierowane są do wszystkich, nie tylko do mieszkańców Warszawy i innych wielkich miast. Każdy, niezależnie od tego gdzie mieszka, będzie mógł codziennie od 5 do 25 grudnia obejrzeć w sieci jeden z odcinków. Mieszkańcy Warszawy i okolic będą mogli dodatkowo pogłębić treści, które pojawiły się już w sieci, przychodząc na prawdziwe rekolekcje do kościoła św. Anny. Wielkie Miasto to metafora dzisiejszego świata: wszyscy pędzimy, nie nadążamy, spóźniamy się. Wszystkim brakuje czasu na wszystko, na odpoczynek, modlitwę. Paradoksalnie, podobne problemy mieli już bohaterowie Adwentu.   ADVENTURE. Odpowiedzi na dzisiejsze problemy każdego z nas odnajdziemy w postawach i wyborach postaci adwentowych. Każda z zaproszonych osób otrzymała zadanie zapoznania się z jednym z bohaterów Adwentu, by potem o niej opowiedzieć. Każda z nich pokaże, co łączy te postaci z nami, z naszym dzisiejszym życiem i współczesnym światem. Usłyszymy przesłanie: I ty możesz rozpocząć Adventure, najpiękniejszą przygodę swojego życia, zgadzając się - tak jak oni - na działanie Boga w Twoim życiu. Adwent nie do końca zależy od kalendarza, ale od Ciebie, od Twojej deczyji.  

“Katecheza, nie debata”. Katechezy Warszawskie

Prezentacja nauki Kościoła, a nie dyskusja o Kościele, ma być celem Katechez Warszawskich, które ruszają tej jesieni w kościele św. Anny. Katechezy Będą miały charakter sezonowy: jesień-wiosna. Sześć tegorocznych jesiennych katechez będzie poświęconych tematowi sumienia.

“Katechezy Warszawskie to cykl konferencji formacyjnych skierowanych ku pogłębieniu znajomości nauki Kościoła. “Jesteśmy przyzwyczajeni do dyskusji, do debat, a brakuje po prostu propozycji pokazujących jednoznacznie, jaka jest nauka Kościoła” - powiedział kard. Kazimierz Nycz.

Katechezy będą wygłaszane w kościele św. Anny, o godz. 19.30. Najpierw odbędzie się konferencja, po niej pogłębienie tematu w ramach rozmowy kilku zaproszonych osób. Całość będzie transmitowało Radio Plus Warszawa. Podczas drugiej części będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio oraz - dla słuchaczy w radio bądź w internecie - poprzez portale społecznościowe.

Pierwszy sezon rozpoczął się w czwartek, 23 października i potrwa do 27 listopada. Katechezy Warszawskie mają układ sezonowy: w każdym “sezonie” po sześć spotkań, tydzień po tygodniu. Wszystkie sześć będzie poświęcone jednemu tematowi. Jesiennym tematem będzie sumienie.

Dlaczego kościół św. Anny? “To centralny kościół w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu - wyjaśnia ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej. - Sam wybór miejsca podkreśla, że katechezy są dla wszystkich”.

Katechezy skierowane są przede wszystkim do dorosłych. “Dzieci i młodzież mają dostęp do katechezy, studenci uczestniczą w duszpasterstwach akademickich. W praktyce zatem katechezy pozbawieni są ci, którzy bardzo jej potrzebują – to znaczy dorośli. Codzienne życie dostarcza im wielu pytań, wątpliwości i pragnienia pogłębienia własnej wiedzy religijnej i wiary” - mówi kard. Kazimierz Nycz, który patronuje całemu przedsięwzięciu.

Głoszący katechezy zadbają o przystępy język, tak aby sprawy wiary były przekazane w sposób zrozumiały dla szerokiego grona słuchaczy. “Katecheza to nie naukowy wykład, to nie niedzielna homilia ani dyskusja o różnych pomysłach teologicznych. To pozytywny przekaz wiary. I co najważniejsze, może być odpowiedzią na ważne pytania, z którymi zmaga się dziś człowiek” - podkreśla ks. Przemysław ćwiek.

Dlatego tej jesieni tematem głównym będzie sumienie. “Mamy problem z sumieniem - mówi o. Paweł Krupa, dominikanin, który wygłosi jedną z jesiennych katechez. - Pokazały to głośno dyskutowane wydarzenia w życiu społecznym i politycznym, jak choćby ten: czy jako katolik mam bronić prawa Bożego, czy państwowego, jeśli dochodzi do konfliktu między nimi? Czy jest jednoznaczna odpowiedź na to pytanie?”

Od 26 października temat sumienia będzie prezentowany w sześciu różnych perspektywach. Każdą katechezę przeprowadzi inny duchowny, zgodnie ze swoją specjalnością. “Wybieraliśmy najlepszych w tej dziedzinie” - zapewnia kard. Kazimierz Nycz. Niebawem poznamy pełną listę tematów i osób głoszących katechezy.

Według zamierzeń warszawskich księży, Katechezy wpiszą się na stałe w ofertę duszpasterską archidiecezji.

1. ZAWROTNA KARIERA SUMIENIA (o. Michał Mrozek OP) czwartek, 23 października, 19:30

2. JAK ODRÓŻNIĆ SUMIENIE OD UCZUĆ I EMOCJI (ks. Ryszard Moń) czwartek, 30 października, 19:30 3. WOLNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SUMIENIE (ks. Jan Konarski) czwartek, 6 listopada, 19:30 4. SUMIENIE W ŻYCIU PRYWATNYM I PUBLICZNYM (ks. Piotr Mazurkiewicz) czwartek, 13 listopada, 19:30 5. CZY MOŻNA WYCHOWAĆ SUMIENIE? (ks. Wojciech Bartkowicz) czwartek, 20 listopada, 19:30 6. SUMIENIE MIĘDZY ETYKĄ A RELIGIĄ (o. Paweł Krupa OP) czwartek, 27 listopada, 19.30

(ACI)

Rzecznik prasowy o mylnej interpretacji wypowiedzi kard. Nycza

W nawiązaniu do radiowej rozmowy Roberta Mazurka z kard. Kazimierzem Nyczem oraz depeszy na ten temat Polskiej Agencji Prasowej, której początek sugeruje, iż kard. Nycz zajął stanowisko przeciwne przeprowadzeniu ekshumacji, oświadczam: 1. Kard. Kazimierz Nycz nie zajął stanowiska w kwestii zasadności bądź jej braku przeprowadzenia ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie stanął przy tym po żadnej stronie sporu. Dodał, że Kościół, który nigdy nie komentował działań prokuratury, prawdopodobnie nie zajmie stanowiska w tej sprawie. 2. Jego słowa "Jestem absolutnie po stronie rodzin" dotyczą innego kontekstu: duchowej i empatycznej bliskości z rodzinami, które będą musiały raz jeszcze przeżyć trudne chwile. Z tego powodu należy rodzinom i społeczeństwu wyjaśnić powody decyzji o ekshumacji zwłok, by wszelkie wątpliwości zostały usunięte. 3. W naszym przekonaniu, początek depeszy Polskiej Agencji Prasowej był mylną interpretacją wypowiedzi kard. Nycza, powielaną w innych mediach.

ks. Przemysław Śliwiński rzecznik prasowy Arcybiskupa Warszawskiego

  Warszawa, 25.10.2016

“To groźny precedens”. Kard. Nycz o zwolnieniu prof. Chazana

"Lekarz nie może ponosić konsekwencji z powodu odwołania się do klauzuli sumienia. Jeśli takie sytuacje zachodzą, należy udoskonalić prawo, a nie karać lekarza" - napisał kard. Kazimierz Nycz w oświadczeniu po zapowiedzi zwolnienia prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora szpitala św. Rodziny.