W niedzielę zbieramy na Ukrainę

Zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie to odpowiedź na apel papieża Franciszka ogłoszony w Niedzielę Miłosierdzia. Datki można przekazać do puszek we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej w niedzielę 24 kwietnia.

Podobne zbiórki zostaną przeprowadzone we wszystkich kościołach katolickich Europy. Koordynacją zapowiedzianej przez Ojca Świętego zbiórki na Ukrainę zajmie się Papieska Rada „Cor Unum”.

Konflikt zbrojny na wschodniej Ukrainie rozpoczął się wiosną 2014 roku i pomimo zawieszenia broni z września 2015, nadal trwa, pociągając za sobą ofiary nieustannego ostrzału artyleryjskiego oraz nieusuniętych min. Udokumentowanych ofiar śmiertelnych jest ok. 9 tys. a do nich należy doliczyć zaginionych i jeńców.

Sytuacja niestabilności, nieustanne zagrożenie zbrojne i szerzenie się uzbrojonych, niekontrolowanych band, sprawiają, że ludność jest poddana ciężkim doświadczeniom nie tylko na terenach bezpośrednio objętych walkami, ale także w całym kraju. Szacuje się, że jest ponad półtora miliona wysiedlonych wewnątrz kraju.

W regionach, które najbardziej odczuwają skutki konfliktu przebywa aktualnie ok. 3 milionów osób, z których większość to ludzie starsi, którzy nie byli w stanie opuścić strefy walk.

Obraz ten pogarsza ogólna sytuacja ekonomiczna, będąca skutkiem ogromnej inflacji, która drastycznie redukuje siłę nabywczą: ponad 500 tys. osób pilnie potrzebuje żywności.

Wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. 200 tys. znalazło schronienie na terytorium Ukrainy poza terenem dotkniętym konfliktem: co czwarte dziecko jest wysiedleńcem. Wiele z nich doświadczyło poważnej traumy z powodu przemocy, której były świadkami, albo której same doświadczyły.

Katolicy na Ukrainie, choć stanowią ok. 10 % ludności tego kraju są w pełni zmobilizowani, żeby pomagać potrzebującym, choć nie są w stanie sprostać ogromowi najpilniejszych braków.

W związku z tym Stolica Apostolska przygotowuje konkretne inicjatywy skierowane do całej ludności Ukrainy, bez względu na przynależność religijną czy wyznaniową, mając na celu wyjście naprzeciw zagrożeniom humanitarnym, zwłaszcza na terenach, gdzie sytuacja jest najbardziej krytyczna.