„Sceny z Fausta Puszkina. O granicach człowieczeństwa raz jeszcze”

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
We wtorki o godz. 17.30 można wysłuchać wykładów z cyklu "De vita operis" czyli "O życiu dzieła"

Sztuka zawsze jest antropologią, mówiąc za Dostojewskim, jedynym zadaniem artysty jest pochylenie się nad tajemnicą człowieka i na to nie szkoda całego życia. Puszkin „Scenie z Fausta” podejmuje dawny temat, ale poszukiwane granice człowieczeństwa odnajduje gdzie indziej, niż Goethe oraz inni autorzy zainteresowani doktorem Faustem. O tym spróbujemy porozmawiać 24 kwietnia.

Wykładowca: Dr Irina Tatarova

Pochodzi z Sankt-Petersburga. W 1990 roku ukończyła studia w Instytucie Teatru, Muzyki i Filmu (LGITMiK) w Leningradzie (obecnie Teatralny Uniwersytet w Sankt – Petersburgu) Została przyjęta na studia doktoranckie do Naukowo-Badawczego Instytutu Wiedzy o Sztuce w Leningradzie (tzw. były Zubowski), na Wydział Filmu. Przyszła rozprawa doktorska miała być poświęcona analizie kategorii czasu w filmach Andrzeja Wajdy i Andrieja Tarkowskiego. Po pierwszym roku studiów doktoranckich przyjechała do Polski na kilkumiesięczne stypendium, mające umożliwić zebranie materiałów do pracy doktorskiej. W tym samym roku podjęła zaproponowane przez Fundację Kultury Jana Pawła II studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 1996 roku ukończyła PWT, broniąc pracy magisterskiej pod tytułem Koncepcja sztuki w dziełach Włodzimierza Sołowjowa. W 1997 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (promotor – prof. dr hab. Wiesław Juszczak, Instytut Historii Sztuki). W czerwcu 2003 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc rozprawę doktorską pt. „Ergo sum”. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960-1990. Od 1 stycznia 2004 r. jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej na Uniwersytecie Warszawskim (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”). Korzystając z podwójnego wykształcenia, zajmuje się kulturą bizantyjską, dziejami tradycji bizantyjskiej, sztuką sakralną, należącą do tej szeroko pojętej tradycji oraz filmem, głównie filozoficzną analizą dzieł sztuki filmowej. Jest kierownikiem Komisji Speculum Byzantinum IBI AL.

 

 

O cyklu

Podobnie jak w ubiegłych latach bohaterami wykładów w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej będą dzieła sztuki przynależące do kręgu kultury zachodniej oraz bizantyńsko-ruskiej, pochodzące z różnych epok i miejsc – od starożytności po współczesność, reprezentujące różne poziomy artystyczne – od znanych arcydzieł po dzieła mało znane lub nieznane zupełnie. Obrazy, rzeźby, witraże, utwory literackie i muzyczne, modlitwy liturgiczne, a także jeden obiekt architektoniczny i jeden film animowany.

Profesorowie, adiunkci i doktoranci z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownicy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wprowadzą słuchaczy w historyczny kontekst powstania dzieła, odsłonią jego różne pokłady znaczeniowe, omówią funkcjonowanie tych dzieł w dziejach kultury. Zapraszamy!

KIEDY I GDZIE: wtorki o godz. 17.30, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ul. Dziekania 1
KOSZT UDZIAŁU: 280 zł / 23 spotkania (cykl wykładów) lub 18 zł / jednorazowe wejście
Płatność w ratach: 140 zł ( 7.11.2018 – 27.02.2018) i 160 zł od (6.03 – 05.06.2018)
KONTAKT I ZAPISY: (22) 621 34 14 / muzeum@maw.art.pl / www.maw.art.pl