Uroczystość wręczenia medalu Pro Ecclesia et Pontifice

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Papieskie odznaczenie z rąk kard. Kazimierza Nycza odbierze Józef Tadeusz Baliszewski z Archikonfraterni Literackiej, promotor polskiej muzyki i literatury, inicjator budowy pomnika Juliusza Słowackiego w Warszawie

Medal Pro Ecclesia et Pontifice to jedno z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Przyznawany jest przez papieża w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, na wniosek biskupa diecezjalnego. Odznaczenie  może otrzymać osoba świecka.