Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Uniwersyteckiego „Fides et ratio”

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich