Czuwanie w 13. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

Miejsce: Plac Piłsudskiego
Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II

„Nie lękajcie się!” – słowa wypowiedziane podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża są hasłem 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II przypadającej w drugi dzień Wielkanocy.