Wydarzenia: wydarzenie

Konferencja prasowa: uroczysta prezentacja I tomu „Pro memoria” Prymasa Wyszyńskiego

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prezentacja odbędzie się 28 listopada o godz. 12.00 w Sali Senackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus przy ul. Dewajtis)

Święcenia diakonatu

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny

Siedmiu kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyjmie sakrament święceń w stopniu diakonatu