Konferencja na UKSW pt.” Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.” Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r”.