Spotkania Młocińskie: „Odpowiedzialność za Kościół w świecie”

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Pokoju

W tym roku Spotkania Młocińskie odbywają się pod hasłem „Ze skarbca Kościoła”. Prowadzą je naprzemiennie: ks. prof. Marek Tatar – teolog duchowości oraz s. dr Marta Ziółkowska USJK – patrolog

Konferencja na UKSW pt.” Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.” Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r”.

Wykład pt. „Prawa i wolność człowieka w ujęciu Prymasa Tysiąclecia”

Miejsce: ,,Civitas Christiana”, ul. Nowogrodzkaj 12/4

Gościem specjalnym Prymasowskich Wykładów Otwartych będzie ks. prof. Robert Nęcek

„Duchowość dla Warszawy” pt. „Charbel. Święty inny niż wszyscy”

Miejsce: Centralna Biblioteka Rolnicza

O świętym Charbelu, Kościele maronickim i jego duchowości opowiedzą o. dr Zygmunt Kwiatkowski SJ, duszpasterz z Bliskiego Wschodu oraz o. dr Marek Kotyński CSsR, teolog duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.