Prezentacja III tomu „Pro memoria” Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Ukazał się trzeci z 27 tomów "Pro memoria" Prymasa Wyszyńskiego. Obejmuje on lata 1953-1956 i zawiera notatki z okresu uwięzienia.

Prezentacja tomu III odbędzie się w poniedziałek 8 października o godz. 17.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Wezmą w niej udział:

  • Iwona Czarcińska i ks. dr Andrzej Gałka – redaktorzy naukowi tomu
  • dr Ewa Czaczkowska – autorka najnowszej biografii Prymasa Wyszyńskiego, członek Zespołu Redakcyjnego serii wydawniczej Pro memoria.

 

Notatki  z okresu aresztowania zawarte w tomie trzecim, w zasadniczym kształcie ukazały się wcześniej w „Zapiskach więziennych” kard. Wyszyńskiego, który osobiście współpracował z ówczesną redakcją podczas przygotowania tej pozycji do druku. Obecnie, w tomie III ukazuje się wydanie krytyczne tych notatek wraz z przypisami.

Więzienne Pro memoria kard. Stefana Wyszyńskiego, jak i teksty napisane przez niego w czasie odosobnienia ukazują go jako człowieka, który mimo zła, jakie go spotkało i jakiego doznał Kościół, ani przez chwilę nie przestaje wierzyć, że Bóg go prowadzi.

 

Stefan Wyszyński. Pro memoria. Tom 3: 1953–1956