Msza przy figurze Jezusa Miłosiernego

Miejsce: Park Moczydło
W Niedzielę Miłosierdzia kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył Mszy świętej przy figurze Jezusa Miłosiernego na Woli.

Miejsce to nazywane jest „warszawskimi Łagiewnikami”

Kilkumetrowy monument dłuta prof. Gustawa Zemły powstał jako wotum przełomu tysiącleci. Został poświęcony 7 kwietnia 2001 r. przez kard. Józefa Glempa. Od tego czasu co roku obchodzi się uroczyście w tym miejscu Święto Miłosierdzia Bożego.