Gala nagród TOTUS

Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w gali nagród TOTUS, które przyznawane są z okazji Dnia Papieskiego.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody TOTUS od 2000 r. Zdobywcami tzw. „katolickich Nobli” są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Dlatego też, tworząc statuetkę Nagrody TOTUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła.

Jednym z pomysłodawców Nagrody był biskup radomski Jan Chrapek. Po jego tragicznej śmierci w październiku 2001 r., podczas trzeciej edycji przyznawania Nagród, wręczono również „TOTUS-a Medialnego”, którym honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów. Ma on upamiętniać postać biskupa Chrapka oraz jego rolę w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Pozostałe kategorie Nagród TOTUS to: „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” oraz „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”.