Wydarzenia

Rozpoczęcie 51. Kursu Lektorskiego

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny

Kandydaci chcący uczestniczyć w kursie powinni zgłosić się na pierwsze spotkanie z pismem od księdza proboszcza, opatrzonym pieczęcią parafialną

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Okazją setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego „Maximum illud”

Rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

Parafia: Warszawa. Św. Anny w Wilanowie
Wspólnota: Odnowa w Duchu Świętym

Cykl 11 spotkań ewangelizacyjnych rozpocznie się 7 października we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Kurs „Droga Zacheusza”

Parafia: Warszawa. Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście
Wspólnota: Wspólnota Emmanuel

Kurs jest przeznaczony dla każdego, kto pragnie, by wyznawana przez niego wiara miała większy wpływ na jego codzienne aktywności, bądź szuka sensu codziennego życia i jego spójności z podejmowanymi praktykami religijnymi.

„Teologia ciała. Dialog. Przywództwo” – seminaria wokół myśli Jana Pawła II

Miejsce: Centrum Myśli Jana Pawła II
Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II

Termin zapisów mija 14 października

Msza z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na UKSW

Parafia: Warszawa. Bł. Edwarda Detkensa

Eucharystii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który jest Wielkim Kanclerzem uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na UKSW

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Inauguracja rozpocznie się Mszą świętą pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza o godz. 9:30. Następnie, o godz. 11.00, rozpocznie się uroczysta sesja w auli Jana Pawła II, podczas której wykład inaugurujący wygłosi a

Rekolekcje na dobry początek z o. Januszem Pydą OP

Miejsce: Kościół Akademicki św. Anny

Rekolekcje pod hasłem „Czas ucieka” poprowadzi o. Janusz Pyda OP z duszpasterstwa akademickiego „Beczka” w Krakowie. Nauki: w niedzielę podczas mszy św. o godz. 19;00 i 21:00, w poniedziałek i wtorek msze o godz. 18.30 z nauką o godz. 19.30.

Rekolekcje dla osób po stracie dziecka poczętego

Parafia: Warszawa. Niepokalanego Poczęcia NMP

Spotkana odbywają się w dolnym kościele. Na rekolekcje można dołączyć każdego dnia

Spotkanie Wspólnoty Akademickiej

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa

Spotkania rozpoczynają się mszą świętą o godz. 19:00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Zbigniew Sawiak