Aktualności

17 stycznia – XXI Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce. Archidiecezja Warszawska gospodarzem centralnych obchodów

Głównym nabożeństwem będzie Liturgia Słowa, sprawowana w środę 17 stycznia w warszawskiej archikatedrze pod przewodnictwem kard. Nycza ♦ Tego dnia chrześcijanie i żydzi będą też modlić się wspólnie przy zbiorowej mogile Żydów z getta warszawskiego ♦ Hasłem obchodów słowa z księgi Izajasza: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim! (Iz 57,19)”

Ks. Leon Firlej Kapelanem Jego Świątobliwości. Biskupi i księża Archidiecezji Warszawskiej dzielili się opłatkiem

Kard. Kazimierz Nycz spotkał się z księżmi Archidiecezji Warszawskiej na spotkaniu opłatkowym • Ks. Leon Firlej został Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości • Dekret wręczył mu Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio