Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej o „młodzieży w świecie nowych technologii informacyjnych”

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej zbierze się w poniedziałek 4 grudnia pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza na swym dorocznym posiedzeniu w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Głównym tematem refleksji i dyskusji będzie „Młodzież w świecie nowych technologii informacyjnych”. W skład gremium, które jest głosem doradczym metropolity warszawskiego wchodzą m.in. przedstawiciele świata nauki i mediów, a od lat członkiem rady jest obecny minister zdrowia.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej przy kard. Kazimierzu Nyczu w obecnej kadencji 2013-2018 składa się z 29 osób. Członkami wchodzącymi z urzędu w skład tego grona są trzej biskupi pomocniczy, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, kanclerz oraz dyrektorzy wydziałów duszpasterstwa rodzin i duszpasterstwa dzieci i młodzieży w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Ponadto z nominacji kard. Nycza w skład rady wchodzą jeszcze 22 osoby: 4 księży w tym dwóch zakonnych: jezuita i dominikanin, 15 świeckich w tym dwa małżeństwa oraz 3 siostry zakonne.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 511 zaleca ustanowienie rady, co jest podyktowane okolicznościami duszpasterskimi a jej spotkania odbywają się przynajmniej raz w roku.

archwwa.pl